> > > >

پروژه ها

تصفیه خانه آب شرب سلماس BOT

سيماي طرح

مشخصات پروژه

  • کارفرما : آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي پیمانکار: مشارکت شرکت فابست و مشاور فرازآب محل اجرای پروژه: سلماس زمان شروع پروژه: 1392 مدت پیمان : (30 ماه دوره ساخت/240 ماه دوره بهره برداری) مبلغ پیمان: 364,835,622,146 میلیون ریال ظرفیت: 550 لیتر برثانیه

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب