> > > >

دفاتر

آدرس دفاتر

1- دفتر مرکزي ( تبریز )

زير بنا : 2000 متر مربع

تعداد طبقات : 10 طبقه

دفتر مرکزي مهندسين مشاور فرازآب واقع در تبريز – دروازه تهران – خيابان آذري – کوي دانش شرقي – ساختمان فرازآب با طراحي ويژه مهندسي و تعداد 15 خط تلفن وکليه امکانات رفاهي و تاسيساتي مي باشد.

تلفن : (10 خط) 33316714 (041) - دورنویس : 33307323 (041)

2- دفتر اروميه

زير بنا : 300 متر مربع

تعداد طبقات : 2 طبقه

دفتر اروميه مهندسين مشاور فرازآب واقع در اروميه – خیابان نبوت – خیابان تمکین وش– پلاک 49 می باشد .

تلفن : 5 - 33381294 (044) - دورنویس : 33367346 (044)

3- دفترتهران

زير بنا : 120 متر مربع

تعداد طبقات : 1 طبقه

دفتر تهران مهندسين مشاور فرازآب واقع در تهران – سعادت آباد – ميدان قیصر امینپور - سرو غربی - خیابان ریاضی بخشایش - کوچه سبز -ساختمان لاله واحد 11 می باشد .

تلفن : 22087366-67 (021) - دورنویس : 22086982 (021)

Construction HTML Template
Construction HTML Template

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب