> > > >

پروژه ها

شبکه پایاب سد سبلان

سيماي طرح

احداث 6/15 کیلومتر کانال بتنی به عرض 2 متر و یک رشته سیفون با لوله فولادی به قطر 2000 میلیمتر بطول 4/2 کیلومتر

مشخصات پروژه

  • کارفرما: آب منطقه‏ای ‏اردبیل پیمانکار: شرکت تبریز تیک- شرکت سه کوه محل اجرا: شبکه سبلان زمان شروع پروژه: سال 88 وضعیت پروژه: در حال بهره‏برداری‏ مبلغ قرارداد: 183,000،000،000 ريال

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب