> > > >

پروژه ها

طرح آبرسانی مشکین شهر

سيماي طرح

تصفیه‏ خانه‏ بظرفیت 600 لیتر در ثانیه و احداث خطوط انتقال آب بطول 24 کیلومتر و به اقطار 250 تا 600 میلیمتر از نوع داکتیل

مشخصات پروژه

  • پیمانکاران: رهسرا- فزایند-ایمن طرح سبلان- عرشه ساز زمان شروع پروژه: سال 82 وضعیت پروژه : در حال اتمام و بهره برداری جمع مبلغ قرارداد: 154,000،000،000 ريال

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب