> > > >

پروژه ها

طرح تصفیه خانه فاضلاب زنجان

سيماي طرح

مشخصات پروژه

  • کارفرما : آب و فاضلاب استان زنجان پیمانکار: مشارکت شرکت فابست و مشاور فرازآب و گوهررود گیلان محل اجرای پروژه: زنجان زمان شروع پروژه: 1393 ظرفیت: 316 لیتر برثانیه مبلغ پیمان: 1,455,533,326,308میلیون ريال مدت پیمان : (36 ماه دوره ساخت/228 ماه دوره بهره برداری)

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب