> > > >

پروژه ها

طرح تصفیه‏خانه‏ فاضلاب شهر زنجان

سيماي طرح

احداث تصفیه‏ خانه‏ فاضلاب به روش BOT بظرفیت 316 لیتر بر ثانیه

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان زنجان پیمانکار: گروه مشارکت (گوهررود گیلان، فابست و فرازآب) محل اجرای پروژه: زنجان زمان شروع پروژه: 1393 مدت پیمان: 36 ماه وضعیت پروژه: در حال اجرا مبلغ پیمان: 1,455,533،326,308 ريال

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب