> > > >

پروژه ها

طرح توسعه بهره برداری از ارس (تامين ، انتقال آب شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه و مرند و آب کشاورزی دشت های گلفرج، یکانات و هرزندات)

سيماي طرح

تامين ، انتقال آب به شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه و مرند و آب کشاورزی دشت های گلفرج، یکانات و هرزندات

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان آذربایجانشرقی مرحله مطالعات: اول و دوم موقعیت طرح: آذربایجانشرقی-جلفا ارتفاع پمپاژ: 6 ایستگاه پمپاژ مجموعاً 965 متر دبی پمپاژ: 7300 لیتر در ثانیه قطر و طول خط انتقال: قطر 2000 میلیمتر به طول 37 کیلومتر مخازن ذخیره: یک واحد مخزن بتنی به حجم 14500مترمکعب و 5 واحد مخزن خاکی جمعاً به حجم 252000 متر مکعب

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب