> > > >

پروژه ها

طرح توسعه بهره برداری از رودخانه مرزی ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی سد گردیان

سيماي طرح

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت آب منطقه ‏ای استان آذربایجانشرقی مرحله مطالعات: سوم مکان پروژه: آذربایجان شرقی – 5 کیلومتری شمال هادی شهر نوع سد: خاکی با هسته رسی قائم طول تاج سد: 1326 متر حجم مفید مخزن:8/3 میلیون متر مکعب ارتفاع سد از بستر رودخانه: 26 متر

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب