> > > >

پروژه ها

طرح توسعه بهره‏برداری ‏از ارس

سيماي طرح

هدف اصلی از اجرای طرح توسعه بهره‏برداری ‏از ارس استفاده از حق آبه جمهوری اسلامی ایران و استفاده حداکثر از پتانسیل آبی رودخانه‏ های ‏مرزی کشور بوده که در نتیجه آب کشاورزی حدود7530 هکتار از دشت گلفرج و 8640 هکتار از دشت‏های یکانات و هرزندات تأمین خواهد شد (دشت یکانات 5740 هکتار و دشت هرزندات 2900 هکتار) نحوه تأمین آب بصورت پمپاژ از رودخانه ارس با ظرفیت 6 مترمکعب در ثانیه به صورت 8 ماهه و ذخیره سازی آب مازاد در فصول غیرزراعی در سدهای گلفرج، گردیان و هرزندات با مجموع حجم آب قابل برنامه ‏ریزی 102 میلیون مترمکعب‏ می‏باشد‏.

مشخصات پروژه

  • احدات بالغ بر 20 دستگاه پمپاژ در ظرفیت‏های ‏مختلف -لوله‏گذاری خط انتقال فولادی و بتنی بقطر 2000 میلیمتر و بطول 37 کیلومتر -احداث 20 دستگاه مخزن بتنی و خاکی در ظرفیت‏های ‏2000 تا 64000 مترمکعب‏ -احداث دو دستگاه سد خاکی به ظرفیت 10 تا 12 میلیون مترمکعب -لوله‏گذاری‏‏ خط انتقال فولادی و پلی‏اتیلن به اقطار از 500 میلیمتر تا 1600 میلیمتر

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب