> > > >

پروژه ها

طرح سد مخزنی بفراجرد خلخال

سيماي طرح

جمع آوری و ذخیره سالانه حدود 6 میلیون متر مکعب آب و استفاده از آن برای تأمین آب شرب شهرستان خلخال

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت آب منطقه‏ ای اردبیل مرحله مطالعات: دوم مکان پروژه: اردبیل- یک کیلومتری بالادست روستای خانقاه بر روی رودخانه بفراجرد نوع سد: خاکی با هسته رسی قائم حجم مفید مخزن: 6/50 میلیون متر مکعب طول تاج سد: 410 متر ارتفاع سد از بستر رودخانه: 26 متر

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب