> > > >

پروژه ها

طرح سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی دشت قنبری ماکو

سيماي طرح

هدف: تنظیم سالانه 28/7 میلیون متر مکعب آب رودخانه مرزی ساری سو جهت آبیاری حدود هکتار از اراضی دشت قنبر ماکو

مشخصات پروژه

  • کارفرما: سازمان آب منطقه‏ای آذربایجان غربی مرحله مطالعات: اول، دوم و سوم مکان پروژه: آذربایجان غربی- 284 کیلومتری ارومیه- 9 کیلومتری شمال غرب ماکو نوع سد: خاکی با هسته رسی حجم مفید مخزن: 25/3 میلیون متر مکعب طول تاج سد: 594 متر ارتفاع سد از بستر رودخانه: 21/5 متر سیستم آب بندی پی: دیوار تزریق

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب