> > > >

پروژه ها

طرح فاضلاب تبریز

سيماي طرح

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی موقعیت طرح: تبریز تاریخ شروع مطالعات: 1394 جمعیت تحت پوشش در افق طرح: 2346950 نفر الف) شبکه جمع آوری فاضلاب مبلغ پیمان اجرایی:1,200,000,000,000 ریال طول و قطر شبکه اصلی: 228 کیلومتر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی به اقطار 400 تا 2000 میلیمتر ب) تصفیه خانه فاضلاب ظرفیت تصفیه خانه(مدول توسعه):2400 لیتر برثانیه

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب