> > > >

پروژه ها

طرح فاضلاب ارومیه

سيماي طرح

مشخصات پروژه

  • کارفرما : آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي موقعیت طرح: ارومیه تاریخ شروع مطالعات: 1391 جمعیت تحت پوشش در افق طرح: 1،000،000 نفر الف) شبکه جمع آوری فاضلاب مبلغ پیمان اجرایی:565،000،000،000 ریال طول و قطر شبکه : 1500کیلومتر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی به اقطار 200 تا 1600میلیمتر. ب) تصفیه خانه فاضلاب ظرفیت تصفیه خانه: مدول اول و دوم: 925 لیتر برثانیه مدول سوم وچهارم: 1400 لیتر برثانیه مبلغ پیمان(مدول سوم):346،539،367،109 ریال

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب