> > > >

پروژه ها

طرح پمپاژ، توزیع و انتقال آب بالادست سد گردیان

سيماي طرح

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان آذربایجانشرقی مرحله مطالعات: اول، دوم موقعیت طرح: آذربایجانشرقی-جلفا هدف طرح: تامين ، انتقال و توزیع آب کشاورزی اراضی بالادست سد گردیان طول خط انتقال: 4 خط انتقال به ترتیب 1.4 ، 6.3 ،2.75 و 3.8 کیلومتر ارتفاع پمپاژ: به ترتیب 57، 150 ،81 و168 متر دبی پمپاژ: به ترتیب 2250، 2900 ، 692 و 755 لیتر در ثانیه قطر خط انتقال: به ترتیب1000و 1400، 700 و 800 میلیمتر مخازن ذخیره: چهار واحد مخزن بتنی جمعا به حجم 55000 مترمکعب وضعیت پروژه: در حال بهره برداری از سال 1397

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب