> > > >

پروژه ها

طرح پمپاژ، توزیع و انتقال آب بالادست سد گلفرج

سيماي طرح

مشخصات پروژه

  • کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان آذربایجانشرقی مرحله مطالعات: اول، دوم موقعیت طرح: آذربایجانشرقی-جلفا هدف طرح: تامين ، انتقال و توزیع آب کشاورزی اراضی بالادست سد گلفرج طول خط انتقال: سه خط انتقال به ترتیب 4.75 ، 5.5 و 2.6 کیلومتر ارتفاع پمپاژ: به ترتیب 149، 161 و47 متر دبی پمپاژ: به ترتیب 1420، 480 و 220 لیتر در ثانیه .قطر خط انتقال: به ترتیب 1000، 700 و 500 میلیمتر مخازن ذخیره: سه واحد مخزن بتنی جمعا به حجم 8000 مترمکعب وضعیت پروژه: در حال بهره برداری از سال 1397

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب