> > > >

امور نظارت

امور نظارت

امور نظارت شرکت مهندسین مشاور فرازآب از بدو تأسیس تاکنون بیش از 130 پروژه خط انتقال آب و فاضلاب، ایستگاه‏های پمپاژ، تصفیه‏خانه‏ها، شبکه‏های ‏آبیاری و زهکشی، سد، بیمارستان و ساختمان‏های مختلف را در نقاط مختلف کشور به ویژه شمالغرب نظارت نموده است.

فعالیتها و توانمندی ها

  • امور نظارت در چهار بخش نظارت، مناقصات و پیمان، رسیدگی و خدمات طرح‏ها و کنترل پروژه و برآورد با حدود 150 نفر پرسنل فنی فعالیت می‏کند

نمونه ای از طرح های انجام شده

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب