> > > >

امور ژئوتكنيك

امور ژئوتكنيك

امور ژئوتكنيك شركت فرازآب از تير ماه سال 1371 با هدف ارائه خدمات مهندسي و ژئوتكنيك، حفاريهاي اكتشافي، تزريق سيمان، آزمايشات آزمايشگاهي و صحرائي خاك و سنگ و تجزيه و تحليل فني نتايج مطالعات براي طراح‏هاي عمراني تاسيس شده است. اين امور از بدو تاسيس تاكنون با بهره‏گيري از كادر مجرب و با سابقه، متشكل از متخصصين با تحصيلات دكتري و كارشناسان در زمينه‏هاي مكانيك خاك و سنگ و رشته‏هاي زمين‏شناسي و عمران و با بكارگيري تجهيزات پيشرفته، فعاليت خود را در بخشهاي ژئوتكنيك، آزمايشگاههاي مكانيك خاك و سنگ شروع كرده و با اخذ رتبه‏بندي و صلاحيت فني از سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر به بزرگترين گروه ژئوتكنيك در منطقه شمال غرب كشور با تجربه در زمينه مشاور ژئوتكنيك تبديل شده است. امور ژئوتكنيك در قالب ارائه خدمات مشاوره ژئوتكنيك تاكنون توانسته بيش از 200 پروژه بزرگ عمراني از قبيل، سدهاي مخزني و انحرافي شبكه‏هاي آبياري و زهكشي، سازه‏هاي قطار شهري، ساختمان‏های مسکونی و بیمارستانی و غيره را با موفقيت به اتمام رساند. بخشهاي صحرائي و آزمايشگاهي شركت از تيرماه 1372 تا كنون بيش از 20000 متر حفاري اكتشافي انجام داده است و پتانسيل حفاري بيش از 3000 متر سالانه را دارا مي‏باشد وهمچنين تزريق آزمايشي و تكميلي سيمان بالغ بر 5000 متر، آزمايشهاي مكانيك خاك و سنگ و شيمي آب و خاك جهت طراحهاي عمراني استاني و غيره در سطح كشور را با كيفيت مطلوب و مطابق بر استانداردهاي بين‏المللي به انجام رسانيده است.

فعالیتها و توانمندی ها

  • الف: خدمات مهندسی • مطالعات مقدماتی براساس اطلاعات محلی و منطقه‏ای موجود • ارزیابی تعیین محل (Site Selection) جهت اجرا طرحهای زیربنائی و ساختمانی • ارزیابی کمی و کیفی منابع قرضه خاک و سنگ • مطالعات ژئوتکنیک در مراحل شناسائی و تفضیلی ساختگاه سدها و ابنیه آبی • ارزیابی و طراحی در رابطه با پایداری گودهای عمیق • آنالیز و طراحی پی و شالوده‏های سطحی و عمقی ب: عملیات صحرائی • حفاری گمانه‏های اکتشافی شناسائی و نمونه‏برداری مصالح خاک و سنگ تا عمق ۳۰۰ متر • حفر چالهای شناسائی، گمانه‏های دستی و ترانشه‏های اکتشافی • انجام آزمایشات محلی و صحرائی (در داخل گمانه و در سطح محل) • تجهیز و استقرار آزمایشگاههای محلی کنترل عملیات خاک، بتن و آسفالت • کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی ج: آزمایشات آزمایشگاهی • آزمایشات آزمایشگاهی عمداً در سه بخش زیر خدمات ارائه می‏دهد - آزمایشگاه مکانیک خاک - آزمایشگاه مکانیک سنگ - آزمایشگاه آسفالت و بتن د: ژئوتکنیک اجرائی • تزريق تحکيمی • تزريق آببندی • ميکروپايل

نمونه ای از طرح های انجام شده

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب