> > > >

تقدیرنامه

یازدهمین کنفرانس هدرولیک ایران
سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
هشتمین نشست رهیافت مشارکت های مردمی
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب و برق
احیاء دریاچه ارومیه
تکمیل و ساخت ساختمان سوانح و سوختگی بیمارستان سینا
بهره برداری از فاضلاب نقده
پروژه های موفق استانی
تصفیه خانه فاضلاب خوی و ... تا گلفرج
رتبه دوم کشوری در ارزیابی عملکرد شورای فنی استان
سازمان تامین اجتماعی
سامانه فاضلاب پیرانشهر
شهر چهار برج
طراحی برج خدماتی-تجاری ستایش از مجتمع گل نرگس تبریز
طرح آبرسانی به قره باغ
طرح برتر دانشگاه آزاد اسلامی
طرح معماری سال تبریز
فاضلاب شهر بوکان
لوح تقدیر دانشگاه علوم پزشکی
مجتمع فرهنگی و سینمائی

طراحی شده توسط تیم انفورماتیک شرکت فرازآب